Kategorije

Kočioni cilindar za Automobil

GLAVNI KOČIONI CILINDAR RENO

GLAVNI KOČIONI CILINDAR RENO

4672 RSD

GLAVNI KOČIONI CILINDAR RENO 7701208839 H23908371 050772
GLAVNI KOČIONI CILINDAR RENO

 • 25 Apr 2021 09:07
 • Kočnice
 • Beograd
GLAVNI KOČIONI CILINDAR RENO

GLAVNI KOČIONI CILINDAR RENO

3462 RSD

GLAVNI KOČIONI CILINDAR RENO 7701205740 H20908301
GLAVNI KOČIONI CILINDAR RENO

 • 25 Apr 2021 09:07
 • Kočnice
 • Beograd
GLAVNI KOČIONI CILINDAR RENO

GLAVNI KOČIONI CILINDAR RENO

3965 RSD

GLAVNI KOČIONI CILINDAR RENO 7701206313
GLAVNI KOČIONI CILINDAR RENO

 • 25 Apr 2021 09:07
 • Kočnice
 • Beograd
GLAVNI KOČIONI CILINDAR RENO

GLAVNI KOČIONI CILINDAR RENO

4500 RSD

GLAVNI KOČIONI CILINDAR RENO CLIO II 98- ATE BEZ ABS-a 7701205815 050388
GLAVNI KOČIONI CILINDAR RENO

 • 25 Apr 2021 09:07
 • Kočnice
 • Beograd
GLAVNI KOČIONI CILINDAR RENO

GLAVNI KOČIONI CILINDAR RENO

4619 RSD

GLAVNI KOČIONI CILINDAR RENO 7701208838
GLAVNI KOČIONI CILINDAR RENO

 • 25 Apr 2021 09:07
 • Kočnice
 • Beograd
GLAVNI KOČIONI CILINDAR RENO

GLAVNI KOČIONI CILINDAR RENO

5210 RSD

GLAVNI KOČIONI CILINDAR RENO 6025371613 7701206922 050687
GLAVNI KOČIONI CILINDAR RENO

 • 25 Apr 2021 09:07
 • Kočnice
 • Beograd
GLAVNI KOČIONI CILINDAR RENO

GLAVNI KOČIONI CILINDAR RENO

3558 RSD

GLAVNI KOČIONI CILINDAR RENO 7701206229 7701206792 H23900781 FTE
GLAVNI KOČIONI CILINDAR RENO

 • 25 Apr 2021 09:07
 • Kočnice
 • Beograd
GLAVNI KOČIONI CILINDAR RENO

GLAVNI KOČIONI CILINDAR RENO

6743 RSD

GLAVNI KOČIONI CILINDAR RENO Za odabrani artikal ne postoji napomena.
GLAVNI KOČIONI CILINDAR RENO

 • 25 Apr 2021 09:07
 • Kočnice
 • Beograd
GLAVNI KOČIONI CILINDAR RENO

GLAVNI KOČIONI CILINDAR RENO

6591 RSD

GLAVNI KOČIONI CILINDAR RENO 6001549120 0986481001
GLAVNI KOČIONI CILINDAR RENO

 • 25 Apr 2021 09:07
 • Kočnice
 • Beograd
GLAVNI KOČIONI CILINDAR RENO

GLAVNI KOČIONI CILINDAR RENO

6936 RSD

GLAVNI KOČIONI CILINDAR RENO 460110001R 460119372R 7701209220 0204123726
GLAVNI KOČIONI CILINDAR RENO

 • 25 Apr 2021 09:07
 • Kočnice
 • Beograd
GLAVNI KOČIONI CILINDAR RENO

GLAVNI KOČIONI CILINDAR RENO

5679 RSD

GLAVNI KOČIONI CILINDAR RENO 6001551313 H20915671
GLAVNI KOČIONI CILINDAR RENO

 • 25 Apr 2021 09:07
 • Kočnice
 • Beograd
GLAVNI KOČIONI CILINDAR RENO

GLAVNI KOČIONI CILINDAR RENO

5619 RSD

GLAVNI KOČIONI CILINDAR RENO 6001551314 6161
GLAVNI KOČIONI CILINDAR RENO

 • 25 Apr 2021 09:07
 • Kočnice
 • Beograd
GLAVNI KOČIONI CILINDAR RENO

GLAVNI KOČIONI CILINDAR RENO

5835 RSD

GLAVNI KOČIONI CILINDAR RENO 7701067863 4417127 6023
GLAVNI KOČIONI CILINDAR RENO

 • 25 Apr 2021 09:07
 • Kočnice
 • Beograd
GLAVNI KOČIONI CILINDAR RENO

GLAVNI KOČIONI CILINDAR RENO

6149 RSD

GLAVNI KOČIONI CILINDAR RENO 7701067864 7701210049 4417128 H20914171
GLAVNI KOČIONI CILINDAR RENO

 • 25 Apr 2021 09:07
 • Kočnice
 • Beograd
GLAVNI KOČIONI CILINDAR RENO

GLAVNI KOČIONI CILINDAR RENO

7028 RSD

GLAVNI KOČIONI CILINDAR RENO 460115826R 6176
GLAVNI KOČIONI CILINDAR RENO

 • 25 Apr 2021 09:07
 • Kočnice
 • Beograd
GLAVNI KOČIONI CILINDAR RENO

GLAVNI KOČIONI CILINDAR RENO

6522 RSD

GLAVNI KOČIONI CILINDAR RENO 7701208842
GLAVNI KOČIONI CILINDAR RENO

 • 25 Apr 2021 09:07
 • Kočnice
 • Beograd
GLAVNI KOČIONI CILINDAR RENO

GLAVNI KOČIONI CILINDAR RENO

6630 RSD

GLAVNI KOČIONI CILINDAR RENO 7701208402
GLAVNI KOČIONI CILINDAR RENO

 • 25 Apr 2021 09:07
 • Kočnice
 • Beograd
GLAVNI KOČIONI CILINDAR TWINGO

GLAVNI KOČIONI CILINDAR TWINGO

3943 RSD

GLAVNI KOČIONI CILINDAR TWINGO 7701209642
GLAVNI KOČIONI CILINDAR TWINGO

 • 25 Apr 2021 09:07
 • Kočnice
 • Beograd
GLAVNI KOČIONI CILINDAR 106

GLAVNI KOČIONI CILINDAR 106

4060 RSD

GLAVNI KOČIONI CILINDAR 106 4601F2
GLAVNI KOČIONI CILINDAR 106

 • 25 Apr 2021 09:07
 • Kočnice
 • Beograd
GLAVNI KOČIONI CILINDAR 107

GLAVNI KOČIONI CILINDAR 107

6957 RSD

GLAVNI KOČIONI CILINDAR 107 4601R3 4702509010 H20915171 FTE
GLAVNI KOČIONI CILINDAR 107

 • 25 Apr 2021 09:07
 • Kočnice
 • Beograd

Kočnice su uređaj za usporavanje ili zaustavljanje vozila, aviona, voza, njihovaog pokretnog dela i slično. Kočnice su takođe i naziv za jednostavan mehanizam kojim se sprečava pokretanje nekog uređaja ili njegovog dela iz osnovnog položaja u kojem miruje. Prema načinu na koji se ostvaruje sila kočenja, razlikuju se mehanička, aerodinamička, hidraulična i električna kočnica.Mehanička kočnica koči silom trenja koja se pojavljuje zbog pritiska nepomičnog dela (na primer ploče ili trake) s kočionom oblogom na deo koji se giba (bubanj, disk, osovina), pri čemu se kinetička energija gibanja pretvara u toplinu. Kočione obloge najčešće su od keramike, metala ili drugog materijala s velikim koeficijentom trenja te velikom otpornošću na visoke temperature i trošenje ili habanje (prije azbesta) . Aerodinamička kočnica koči zbog aerodinamičke sile otpora što se razvija kretanjem posebno oblikovana profila (krilo, zakrilce, propeler, padobran) velikom brzinom kroza vazduh. Menjanjem položaja profila povećava se ili smanjuje otpor strujanju vazduha, a time i sila kočenja. Hidrodinamička kočnica deluje uz pomoć sile otpora što se, zbog unutarnjeg trenja (viskoznost) u tečnosti, razvija prilikom gibanja nekog uronjenog tela, na primer okretanja lopatica turbinskog rotora.Električna kočnica koči silom magnetnog polja koja pruža otpor gibanju pokretnog dela elektromotora. Takav se način kočenja najčešće primenjuje kod vozila pokretanih elektromotorom,koji se tokom kočenja pretvara u električni generator i koji kinetičku energiju gibanja vozila (na primer tramvaja) pretvara u električnu energiju.