Kategorije

Druk ležaj za Automobil

Druk ležaj je deo sistema kvacila koji pomaže pri pritiskanju lamela na zamajac. Kada se pritisne kvačilo, druk ležaj omogućava razdvajanje lamela i korpe, čime se prekida prenos snage motora na menjač.