Kategorije

Cilindar kvacila za Automobil

Cilindar kvacila je deo hidrauličnog sistema kvacila koji pomaže u pritiskanju lamela na zamajac. Kada vozač pritisne kvačilo, cilindar kvacila kreira hidraulični pritisak koji prenosi silu na lamelu, omogućavajući promenu brzina. Ako dođe do kvara na cilindru kvacila, to može rezultirati teškoćama u menjanju brzina ili potpunim gubitkom kontrole nad kvačilom.