Kategorije

Migavac za Automobil

Migavac je svetlosna komponenta vozila koja signalizira nameru vozača da promeni pravac kretanja. Kada vozač aktivira migavac, svetlosni signal se ponavlja u određenom ritmu, obaveštavajući druge učesnike u saobraćaju o nameri vozača da skrene ulevo ili udesno. Ova funkcija je ključna za održavanje bezbednog i efikasnog protoka saobraćaja na putu.