Kategorije

Farovi za Automobil

Zadnja svetla su svetlosne komponente vozila koje osiguravaju vidljivost i signalizaciju tokom vožnje unazad ili pri kočenju. Ova svetla obično uključuju stop svetla, migavce, poziciona svetla i zadnje svetlosne grupe koje služe kao signalizacija drugim vozačima o nameri vozača ili o promeni brzine i pravca kretanja.