Automatic Transmission Flush / 820 RSD

  • Kategorija: Auto oprema

Opis proizvoda

MPM sistem automatskog menjača koristi se za ispiranje i čišćenje unutrašnjih komponenti ATF sistema. Ova visoko efikasna svojstva čišćenja smanjuju i uklanjaju nakupljanje mulja i odčepljuju prolaze tečnosti unutar ATF sistema.

Glavne prednosti

Olakšava i izglađuje pomicanje.
Otključava prolaze tečnosti.
Čisti naslage i lakove sa ploča kvačila.
Smanjuje kašnjenje trošenja i prebacivanja, povećava radni vek prenosa i eliminira presuh.
Aplikacija
Kompatibilan sa svim prenosnim tečnostima.

Uputstvo za aparat

Pre zamene tečnosti za prenos (sa ili bez mašine za ispiranje) dodajte sadržaj jedne boce od 250 ml u automatski menjač ili mašinu za ispiranje ATF-a.
Pustite da motor radi i prebaci između svih stepena prenosa najmanje 15 minuta kako bi cirkulirao proizvod.
Ispustite, isperite i ponovo napunite fluid za prenos iz automatskog menjača, prateći OEM postupak.
Sadržaj jedne boce od 250 ml pogodan je za obradu sistema automatskog menjača do 8 litara. Uvek koristite tečnost ATF-a koja se preporučuje prilikom punjenja.

Prodavac

Pošaljite poruku