LDWS (Lane Departure Warning System

LDWS (Lane Departure Warning System

LDWS (Sistem upozorenja o napuštanju trake) upozorava vozača u trenutku kada vozilo nenamerno počne da izlazi iz svoje trake uglavnom zbog greške vozača, nepažnje ili umora. Ovaj sistem je poznat i kao "Lane Assist". U zavisnosti od proizvođača, automobil na različite načine upozorava vozača da napusti traku kojom se trenutno kreće. Upozorenje može biti zvučni signal ili vizuelno na ekranu ispred vozača, kao i vibriranjem upravljača u zavisnosti od proizvođača automobila, ali funkcionisanje sistema je isto. Kada se na putu otkriju linije i automobil odstupi od trenutne trake bez indikacije, sistem za nadzor trake nas upozorava vizuelnim i zvučnim upozorenjima od kojih se zahteva da se vozač vrati u kretanje.

Višenamenska kamera može otkriti ograničenja na kolovozu i nadgleda da li se vozilo kreće unutar željene trake. Ovaj sistem se može uključiti ili isključiti i podesiti prema željenoj osetljivosti u zavisnosti od modela vozila. Sistem ne upozorava ako sistem za zadržavanje trake otkrije aktivnu vožnju, npr. Upravljanjem, kočenjem, ubrzanjem ili aktiviranjem pokazivača pravca.

U određenim situacijama kada vozač namerno izađe iz trake, LDWS može sprečiti neželjeno spuštanje sa puta ili drugu vrstu saobraćajne nesreće. Sistem funkcioniše tako što meri udaljenost točkova vozila od kolovoza ili traka sa obe strane, a zvučni signal se aktivira 0,5 sekundi pre prelaska linije.

Na određenim modelima vozila, ovaj sistem je deo aktivne zaštitne opreme okretanjem samog upravljača usled nenamernog preuređivanja, čime se ispravlja putanja vozila i sprečavaju potencijalne nesreće.

Kakve su prednosti ovog sistema?


Izbegava saobraćajnu nesreću, poboljšavaju navike vozača, povećava sigurnost vožnje i to spašava živote i sprečava ili smanjuje povrede.
Pomaže vozačima da razviju osećaj za položaj vozila na traci u odnosu na druga vozila,pomaže vozilu da ostane u traci željenog kretanja,sprečava vozača da zaspi za volanom.
Upozorenje o napuštanju trake može se uključiti ili isključiti pomoću dugmeta ili menija na pametnom sistemu automobila. Kada je aktivan, upozorava vozača zvučnim signalom i ikonom koja treperi na instrument tabli, a ako je isključen, to neće uticati na vožnju.

Komentari

Ostavite komentar

Kategorije