Kategorije

Trap i kočnice za Automobil

GLAVČINA ZADNJA PARTNER

GLAVČINA ZADNJA PARTNER

7492 RSD

GLAVČINA ZADNJA PARTNER K1237 K167 374844 R16629 VKBA3592 620996
GLAVČINA ZADNJA PARTNER

 • 25 Apr 09:07
 • Trap i kočnice
 • Beograd
GLAVČINA ZADNJA PARTNER

GLAVČINA ZADNJA PARTNER

4084 RSD

GLAVČINA ZADNJA PARTNER 374836 VKBA3592 304042 R15948 K1237 620120 ALKO NOVI BROJ 620996
GLAVČINA ZADNJA PARTNER

 • 25 Apr 09:07
 • Trap i kočnice
 • Beograd
GLAVČINA ZADNJA RENO

GLAVČINA ZADNJA RENO

6584 RSD

GLAVČINA ZADNJA RENO 7701205170 R15556 VKBA3491
GLAVČINA ZADNJA RENO

 • 25 Apr 09:07
 • Trap i kočnice
 • Beograd
GLAVČINA ZADNJA SA LEŽAJEM

GLAVČINA ZADNJA SA LEŽAJEM

10062 RSD

GLAVČINA ZADNJA SA LEŽAJEM 374836 R15933
GLAVČINA ZADNJA SA LEŽAJEM

 • 25 Apr 09:07
 • Trap i kočnice
 • Beograd
GLAVČINA ZADNJA SA LEŽAJEM C5

GLAVČINA ZADNJA SA LEŽAJEM C5

3484 RSD

GLAVČINA ZADNJA SA LEŽAJEM C5 303077 374870
GLAVČINA ZADNJA SA LEŽAJEM C5

 • 25 Apr 09:07
 • Trap i kočnice
 • Beograd
GLAVČINA ZADNJA SA LEŽAJEM C5

GLAVČINA ZADNJA SA LEŽAJEM C5

3750 RSD

GLAVČINA ZADNJA SA LEŽAJEM C5 347870 303077
GLAVČINA ZADNJA SA LEŽAJEM C5

 • 25 Apr 09:07
 • Trap i kočnice
 • Beograd
GLAVČINA ZADNJA SA LEŽAJEM C5

GLAVČINA ZADNJA SA LEŽAJEM C5

4752 RSD

GLAVČINA ZADNJA SA LEŽAJEM C5 374870 3748.70 303077 3594-MS 9232030 R16631 R166.31 VKBA3594 XTGB40175S12
GLAVČINA ZADNJA SA LEŽAJEM C5

 • 25 Apr 09:07
 • Trap i kočnice
 • Beograd
GLAVČINA ZADNJA SA LEŽAJEM C5

GLAVČINA ZADNJA SA LEŽAJEM C5

3625 RSD

GLAVČINA ZADNJA SA LEŽAJEM C5 374870
GLAVČINA ZADNJA SA LEŽAJEM C5

 • 25 Apr 09:07
 • Trap i kočnice
 • Beograd
GLAVČINA ZADNJA SA LEŽAJEM C8

GLAVČINA ZADNJA SA LEŽAJEM C8

9917 RSD

GLAVČINA ZADNJA SA LEŽAJEM C8 335071 R15946 VKBA3635
GLAVČINA ZADNJA SA LEŽAJEM C8

 • 25 Apr 09:07
 • Trap i kočnice
 • Beograd
GLAVČINA ZADNJA XARA 306

GLAVČINA ZADNJA XARA 306

5825 RSD

GLAVČINA ZADNJA XARA 306 374838 374872 VKJC8263 K1275
GLAVČINA ZADNJA XARA 306

 • 25 Apr 09:07
 • Trap i kočnice
 • Beograd
GLAVČINA ZADNJA XARA 306

GLAVČINA ZADNJA XARA 306

4090 RSD

GLAVČINA ZADNJA XARA 306 374832 3748.32 620260 K314 304025
GLAVČINA ZADNJA XARA 306

 • 25 Apr 09:07
 • Trap i kočnice
 • Beograd
GLAVČINA ZADNJI LAGUNA I

GLAVČINA ZADNJI LAGUNA I

3334 RSD

GLAVČINA ZADNJI LAGUNA I Za odabrani artikal ne postoji napomena.
GLAVČINA ZADNJI LAGUNA I

 • 25 Apr 09:07
 • Trap i kočnice
 • Beograd
GLAVČNA RENO PR ESPACE IV

GLAVČNA RENO PR ESPACE IV

2389 RSD

GLAVČNA RENO PR ESPACE IV 8200003026 8200267645 T490110
GLAVČNA RENO PR ESPACE IV

 • 25 Apr 09:07
 • Trap i kočnice
 • Beograd
GLAVNI CILINDAR KVAČILA

GLAVNI CILINDAR KVAČILA

4100 RSD

GLAVNI CILINDAR KVAČILA Za odabrani artikal ne postoji napomena.
GLAVNI CILINDAR KVAČILA

 • 25 Apr 09:07
 • Trap i kočnice
 • Beograd
GLAVNI KOČIONI 1007 107 C3

GLAVNI KOČIONI 1007 107 C3

4840 RSD

GLAVNI KOČIONI 1007 107 C3 4601L8 202423 CIFAM
GLAVNI KOČIONI 1007 107 C3

 • 25 Apr 09:07
 • Trap i kočnice
 • Beograd
GLAVNI KOČIONI 1007-C2-C3

GLAVNI KOČIONI 1007-C2-C3

6716 RSD

GLAVNI KOČIONI 1007-C2-C3 4601L9 202437 CIFAM 050437 METELI
GLAVNI KOČIONI 1007-C2-C3

 • 25 Apr 09:07
 • Trap i kočnice
 • Beograd
GLAVNI KOČIONI 106

GLAVNI KOČIONI 106

3756 RSD

GLAVNI KOČIONI 106 1901 4601F0
GLAVNI KOČIONI 106

 • 25 Apr 09:07
 • Trap i kočnice
 • Beograd
GLAVNI KOČIONI 106

GLAVNI KOČIONI 106

3666 RSD

GLAVNI KOČIONI 106 Za odabrani artikal ne postoji napomena.
GLAVNI KOČIONI 106

 • 25 Apr 09:07
 • Trap i kočnice
 • Beograd
GLAVNI KOČIONI 107

GLAVNI KOČIONI 107

11740 RSD

GLAVNI KOČIONI 107 202691 cifam 050691 meteli 4601R3 4702509010
GLAVNI KOČIONI 107

 • 25 Apr 09:07
 • Trap i kočnice
 • Beograd
GLAVNI KOCIONI 206

GLAVNI KOCIONI 206

4314 RSD

GLAVNI KOCIONI 206 4601H5
GLAVNI KOCIONI 206

 • 25 Apr 09:07
 • Trap i kočnice
 • Beograd

Kočnice su uređaj za usporavanje ili zaustavljanje vozila, aviona, voza, njihovaog pokretnog dela i slično. Kočnice su takođe i naziv za jednostavan mehanizam kojim se sprečava pokretanje nekog uređaja ili njegovog dela iz osnovnog položaja u kojem miruje. Prema načinu na koji se ostvaruje sila kočenja, razlikuju se mehanička, aerodinamička, hidraulična i električna kočnica.Mehanička kočnica koči silom trenja koja se pojavljuje zbog pritiska nepomičnog dela (na primer ploče ili trake) s kočionom oblogom na deo koji se giba (bubanj, disk, osovina), pri čemu se kinetička energija gibanja pretvara u toplinu. Kočione obloge najčešće su od keramike, metala ili drugog materijala s velikim koeficijentom trenja te velikom otpornošću na visoke temperature i trošenje ili habanje (prije azbesta) . Aerodinamička kočnica koči zbog aerodinamičke sile otpora što se razvija kretanjem posebno oblikovana profila (krilo, zakrilce, propeler, padobran) velikom brzinom kroza vazduh. Menjanjem položaja profila povećava se ili smanjuje otpor strujanju vazduha, a time i sila kočenja. Hidrodinamička kočnica deluje uz pomoć sile otpora što se, zbog unutarnjeg trenja (viskoznost) u tečnosti, razvija prilikom gibanja nekog uronjenog tela, na primer okretanja lopatica turbinskog rotora.Električna kočnica koči silom magnetnog polja koja pruža otpor gibanju pokretnog dela elektromotora. Takav se način kočenja najčešće primenjuje kod vozila pokretanih elektromotorom,koji se tokom kočenja pretvara u električni generator i koji kinetičku energiju gibanja vozila (na primer tramvaja) pretvara u električnu energiju.