Kategorije

Trap i kočnice za Automobil

GLAVČINA RENO ZAD SCENIC I

GLAVČINA RENO ZAD SCENIC I

3959 RSD

GLAVČINA RENO ZAD SCENIC I 7701204667 7700803928 77 01 204 667 77 00 803 928 T490527
GLAVČINA RENO ZAD SCENIC I

 • 25 Apr 09:07
 • Trap i kočnice
 • Beograd
GLAVČINA RENO ZADNJA SCENIC I

GLAVČINA RENO ZADNJA SCENIC I

4067 RSD

GLAVČINA RENO ZADNJA SCENIC I 77 01 205 170 7701205170
GLAVČINA RENO ZADNJA SCENIC I

 • 25 Apr 09:07
 • Trap i kočnice
 • Beograd
GLAVČINA SA LEŽAJEM ZAD PARTNE

GLAVČINA SA LEŽAJEM ZAD PARTNE

7703 RSD

GLAVČINA SA LEŽAJEM ZAD PARTNE 90118MC R15950 374888 VKBA6500 K1330
GLAVČINA SA LEŽAJEM ZAD PARTNE

 • 25 Apr 09:07
 • Trap i kočnice
 • Beograd
GLAVČINA TOČKA BOXER II

GLAVČINA TOČKA BOXER II

3309 RSD

GLAVČINA TOČKA BOXER II 1328053080 1346652080 330783 3307.83 330778 3307.78 T490101
GLAVČINA TOČKA BOXER II

 • 25 Apr 09:07
 • Trap i kočnice
 • Beograd
GLAVČINA TOČKA BOXER II

GLAVČINA TOČKA BOXER II

3227 RSD

GLAVČINA TOČKA BOXER II 330784 3307.84 T499102
GLAVČINA TOČKA BOXER II

 • 25 Apr 09:07
 • Trap i kočnice
 • Beograd
GLAVČINA TOČKA PR BOXER III

GLAVČINA TOČKA PR BOXER III

4060 RSD

GLAVČINA TOČKA PR BOXER III 3307.88 330788 T490106
GLAVČINA TOČKA PR BOXER III

 • 25 Apr 09:07
 • Trap i kočnice
 • Beograd
GLAVČINA TOČKA PR RENO TRAFIK2

GLAVČINA TOČKA PR RENO TRAFIK2

3292 RSD

GLAVČINA TOČKA PR RENO TRAFIK2 402027125R 8200153076 8200227726 T490095
GLAVČINA TOČKA PR RENO TRAFIK2

 • 25 Apr 09:07
 • Trap i kočnice
 • Beograd
GLAVČINA TOČKA PRED BOXER III

GLAVČINA TOČKA PRED BOXER III

3158 RSD

GLAVČINA TOČKA PRED BOXER III 330787 3307A5 3307.87 3307.A5 T490105 FT23059
GLAVČINA TOČKA PRED BOXER III

 • 25 Apr 09:07
 • Trap i kočnice
 • Beograd
GLAVČINA TOČKA RENO OPEL NISAN

GLAVČINA TOČKA RENO OPEL NISAN

3217 RSD

GLAVČINA TOČKA RENO OPEL NISAN 7700313184 8200807882 4403024 4418607 90298MC PREDNJA GLAVČINA
GLAVČINA TOČKA RENO OPEL NISAN

 • 25 Apr 09:07
 • Trap i kočnice
 • Beograd
GLAVČINA TOČKA ZAD JUMPER 06-

GLAVČINA TOČKA ZAD JUMPER 06-

8232 RSD

GLAVČINA TOČKA ZAD JUMPER 06- 1606374780 370182 51754942 71753811
GLAVČINA TOČKA ZAD JUMPER 06-

 • 25 Apr 09:07
 • Trap i kočnice
 • Beograd
GLAVČINA TOČKA ZAD RENO ESPACE

GLAVČINA TOČKA ZAD RENO ESPACE

2354 RSD

GLAVČINA TOČKA ZAD RENO ESPACE 7703090458 7703090222 7701462020 7701463231 VKBA966 SKF K326
GLAVČINA TOČKA ZAD RENO ESPACE

 • 25 Apr 09:07
 • Trap i kočnice
 • Beograd
GLAVČINA TOČKA ZADNJA C2 C3

GLAVČINA TOČKA ZADNJA C2 C3

3972 RSD

GLAVČINA TOČKA ZADNJA C2 C3 374876 374879 3748.76 3748.79
GLAVČINA TOČKA ZADNJA C2 C3

 • 25 Apr 09:07
 • Trap i kočnice
 • Beograd
GLAVČINA ZAD BIPER NEMO

GLAVČINA ZAD BIPER NEMO

6342 RSD

GLAVČINA ZAD BIPER NEMO 374898 3748.98 370184 3701.84 51754193 60816007 71737189 71714471 46512973
GLAVČINA ZAD BIPER NEMO

 • 25 Apr 09:07
 • Trap i kočnice
 • Beograd
GLAVČINA ZADNJA 4007

GLAVČINA ZADNJA 4007

9167 RSD

GLAVČINA ZADNJA 4007 R17328 SNR 373036 VKBA7409 SKF 4 RUPE NAZAD
GLAVČINA ZADNJA 4007

 • 25 Apr 09:07
 • Trap i kočnice
 • Beograd
GLAVČINA ZADNJA 406

GLAVČINA ZADNJA 406

5750 RSD

GLAVČINA ZADNJA 406 VKBA3454 R15936 374835 305002 620130 ALKO NOVI BROJ
GLAVČINA ZADNJA 406

 • 25 Apr 09:07
 • Trap i kočnice
 • Beograd
GLAVČINA ZADNJA 607

GLAVČINA ZADNJA 607

10881 RSD

GLAVČINA ZADNJA 607 374869 9630743280 VKBA3560
GLAVČINA ZADNJA 607

 • 25 Apr 09:07
 • Trap i kočnice
 • Beograd
GLAVČINA ZADNJA BOXER II

GLAVČINA ZADNJA BOXER II

4575 RSD

GLAVČINA ZADNJA BOXER II 370177 1329940080 620437 11-10-22
GLAVČINA ZADNJA BOXER II

 • 25 Apr 09:07
 • Trap i kočnice
 • Beograd
GLAVČINA ZADNJA BOXER II

GLAVČINA ZADNJA BOXER II

4849 RSD

GLAVČINA ZADNJA BOXER II 3701.77 370177 1329940080 620437 PEU-425007
GLAVČINA ZADNJA BOXER II

 • 25 Apr 09:07
 • Trap i kočnice
 • Beograd
GLAVČINA ZADNJA C3

GLAVČINA ZADNJA C3

4917 RSD

GLAVČINA ZADNJA C3 R16632 VKBA3659 374876 374879 CR2748 304003
GLAVČINA ZADNJA C3

 • 25 Apr 09:07
 • Trap i kočnice
 • Beograd
GLAVČINA ZADNJA KOLEOS

GLAVČINA ZADNJA KOLEOS

Dogovor

GLAVČINA ZADNJA KOLEOS 43202JY30A
GLAVČINA ZADNJA KOLEOS

 • 25 Apr 09:07
 • Trap i kočnice
 • Beograd

Kočnice su uređaj za usporavanje ili zaustavljanje vozila, aviona, voza, njihovaog pokretnog dela i slično. Kočnice su takođe i naziv za jednostavan mehanizam kojim se sprečava pokretanje nekog uređaja ili njegovog dela iz osnovnog položaja u kojem miruje. Prema načinu na koji se ostvaruje sila kočenja, razlikuju se mehanička, aerodinamička, hidraulična i električna kočnica.Mehanička kočnica koči silom trenja koja se pojavljuje zbog pritiska nepomičnog dela (na primer ploče ili trake) s kočionom oblogom na deo koji se giba (bubanj, disk, osovina), pri čemu se kinetička energija gibanja pretvara u toplinu. Kočione obloge najčešće su od keramike, metala ili drugog materijala s velikim koeficijentom trenja te velikom otpornošću na visoke temperature i trošenje ili habanje (prije azbesta) . Aerodinamička kočnica koči zbog aerodinamičke sile otpora što se razvija kretanjem posebno oblikovana profila (krilo, zakrilce, propeler, padobran) velikom brzinom kroza vazduh. Menjanjem položaja profila povećava se ili smanjuje otpor strujanju vazduha, a time i sila kočenja. Hidrodinamička kočnica deluje uz pomoć sile otpora što se, zbog unutarnjeg trenja (viskoznost) u tečnosti, razvija prilikom gibanja nekog uronjenog tela, na primer okretanja lopatica turbinskog rotora.Električna kočnica koči silom magnetnog polja koja pruža otpor gibanju pokretnog dela elektromotora. Takav se način kočenja najčešće primenjuje kod vozila pokretanih elektromotorom,koji se tokom kočenja pretvara u električni generator i koji kinetičku energiju gibanja vozila (na primer tramvaja) pretvara u električnu energiju.