Kategorije

Trap i kočnice za Automobil

GLAVNI KOČIONI RENO CLIO IV

GLAVNI KOČIONI RENO CLIO IV

Dogovor

GLAVNI KOČIONI RENO CLIO IV 46 01 119 38R 460111938R CAPTUR CLIO IV 21MM
GLAVNI KOČIONI RENO CLIO IV

 • 25 Apr 09:07
 • Trap i kočnice
 • Beograd
GLAVNI KOČIONI RENO DACIA LOGN

GLAVNI KOČIONI RENO DACIA LOGN

7084 RSD

GLAVNI KOČIONI RENO DACIA LOGN 6001548946 6001551029 6001547858 202697 cifam 050697 meteli
GLAVNI KOČIONI RENO DACIA LOGN

 • 25 Apr 09:07
 • Trap i kočnice
 • Beograd
GLAVNI KOČIONI RENO ESPACE III

GLAVNI KOČIONI RENO ESPACE III

6409 RSD

GLAVNI KOČIONI RENO ESPACE III 6025370495 202385 CIFAM 050385 METELI
GLAVNI KOČIONI RENO ESPACE III

 • 25 Apr 09:07
 • Trap i kočnice
 • Beograd
GLAVNI KOČIONI RENO ESPACE IV

GLAVNI KOČIONI RENO ESPACE IV

7366 RSD

GLAVNI KOČIONI RENO ESPACE IV 7701208715 ESPACE IV
GLAVNI KOČIONI RENO ESPACE IV

 • 25 Apr 09:07
 • Trap i kočnice
 • Beograd
GLAVNI KOČIONI RENO ESPACE IV

GLAVNI KOČIONI RENO ESPACE IV

10529 RSD

GLAVNI KOČIONI RENO ESPACE IV 7701206914 202555 CIFAM
GLAVNI KOČIONI RENO ESPACE IV

 • 25 Apr 09:07
 • Trap i kočnice
 • Beograd
GLAVNI KOČIONI RENO KANGOO

GLAVNI KOČIONI RENO KANGOO

6974 RSD

GLAVNI KOČIONI RENO KANGOO 7701207198 46010-00QAM 202478 CIFAM 050478 METELI
GLAVNI KOČIONI RENO KANGOO

 • 25 Apr 09:07
 • Trap i kočnice
 • Beograd
GLAVNI KOČIONI RENO KANGOO

GLAVNI KOČIONI RENO KANGOO

6690 RSD

GLAVNI KOČIONI RENO KANGOO 7701205407 46010-00QAL 202310 CIFAM 050310 METELI
GLAVNI KOČIONI RENO KANGOO

 • 25 Apr 09:07
 • Trap i kočnice
 • Beograd
GLAVNI KOČIONI RENO LAGUNA II

GLAVNI KOČIONI RENO LAGUNA II

13384 RSD

GLAVNI KOČIONI RENO LAGUNA II 7701207170 7701206660 202556 CIFAM 050556 METELI
GLAVNI KOČIONI RENO LAGUNA II

 • 25 Apr 09:07
 • Trap i kočnice
 • Beograd
GLAVNI KOČIONI RENO MASTE II

GLAVNI KOČIONI RENO MASTE II

17793 RSD

GLAVNI KOČIONI RENO MASTE II 7701209583 202901 CIFAM
GLAVNI KOČIONI RENO MASTE II

 • 25 Apr 09:07
 • Trap i kočnice
 • Beograd
GLAVNI KOČIONI RENO MASTER

GLAVNI KOČIONI RENO MASTER

4315 RSD

GLAVNI KOČIONI RENO MASTER 7701205288 4400037 H25957.3.1
GLAVNI KOČIONI RENO MASTER

 • 25 Apr 09:07
 • Trap i kočnice
 • Beograd
GLAVNI KOČIONI RENO MASTER II

GLAVNI KOČIONI RENO MASTER II

10705 RSD

GLAVNI KOČIONI RENO MASTER II 7701207979 202572 CIFAM 050572 METELI
GLAVNI KOČIONI RENO MASTER II

 • 25 Apr 09:07
 • Trap i kočnice
 • Beograd
GLAVNI KOČIONI RENO MASTER II

GLAVNI KOČIONI RENO MASTER II

5928 RSD

GLAVNI KOČIONI RENO MASTER II 202414 7701205288 4400037
GLAVNI KOČIONI RENO MASTER II

 • 25 Apr 09:07
 • Trap i kočnice
 • Beograd
GLAVNI KOČIONI RENO MEGAN II

GLAVNI KOČIONI RENO MEGAN II

4775 RSD

GLAVNI KOČIONI RENO MEGAN II 7701207697 202485 CIFAM 050485 METELI
GLAVNI KOČIONI RENO MEGAN II

 • 25 Apr 09:07
 • Trap i kočnice
 • Beograd
GLAVNI KOČIONI RENO MEGAN II

GLAVNI KOČIONI RENO MEGAN II

6640 RSD

GLAVNI KOČIONI RENO MEGAN II 7701208842 202891 CIFAM
GLAVNI KOČIONI RENO MEGAN II

 • 25 Apr 09:07
 • Trap i kočnice
 • Beograd
GLAVNI KOČIONI RENO MODUS CLIO

GLAVNI KOČIONI RENO MODUS CLIO

11057 RSD

GLAVNI KOČIONI RENO MODUS CLIO 7701208839 202772 CIFAM 050772 METELI
GLAVNI KOČIONI RENO MODUS CLIO

 • 25 Apr 09:07
 • Trap i kočnice
 • Beograd
GLAVNI KOČIONI RENO TRAFIK II

GLAVNI KOČIONI RENO TRAFIK II

9746 RSD

GLAVNI KOČIONI RENO TRAFIK II 7701050908 7701050909 202554 CIFAM 050554 METELI
GLAVNI KOČIONI RENO TRAFIK II

 • 25 Apr 09:07
 • Trap i kočnice
 • Beograd
GLAVNI KOČIONI RENO TRAFIK II

GLAVNI KOČIONI RENO TRAFIK II

10616 RSD

GLAVNI KOČIONI RENO TRAFIK II 7701208266 202767 CIFAM 050767 METELI
GLAVNI KOČIONI RENO TRAFIK II

 • 25 Apr 09:07
 • Trap i kočnice
 • Beograd
GLAVNI KOČIONI RENO TRAFIK II

GLAVNI KOČIONI RENO TRAFIK II

9851 RSD

GLAVNI KOČIONI RENO TRAFIK II 7701208493 202766 CIFAM 050766 METELI
GLAVNI KOČIONI RENO TRAFIK II

 • 25 Apr 09:07
 • Trap i kočnice
 • Beograd
GLAVNI KOČIONI RENO TRAFIK II

GLAVNI KOČIONI RENO TRAFIK II

8352 RSD

GLAVNI KOČIONI RENO TRAFIK II 46010-00QAT 202768
GLAVNI KOČIONI RENO TRAFIK II

 • 25 Apr 09:07
 • Trap i kočnice
 • Beograd
GLAVNI KOČIONI RENO TRAFIK II

GLAVNI KOČIONI RENO TRAFIK II

8375 RSD

GLAVNI KOČIONI RENO TRAFIK II 46010-00QAH 46010-00Q0R 46010-00QAG 202553 CIFAM 770105090
GLAVNI KOČIONI RENO TRAFIK II

 • 25 Apr 09:07
 • Trap i kočnice
 • Beograd

Kočnice su uređaj za usporavanje ili zaustavljanje vozila, aviona, voza, njihovaog pokretnog dela i slično. Kočnice su takođe i naziv za jednostavan mehanizam kojim se sprečava pokretanje nekog uređaja ili njegovog dela iz osnovnog položaja u kojem miruje. Prema načinu na koji se ostvaruje sila kočenja, razlikuju se mehanička, aerodinamička, hidraulična i električna kočnica.Mehanička kočnica koči silom trenja koja se pojavljuje zbog pritiska nepomičnog dela (na primer ploče ili trake) s kočionom oblogom na deo koji se giba (bubanj, disk, osovina), pri čemu se kinetička energija gibanja pretvara u toplinu. Kočione obloge najčešće su od keramike, metala ili drugog materijala s velikim koeficijentom trenja te velikom otpornošću na visoke temperature i trošenje ili habanje (prije azbesta) . Aerodinamička kočnica koči zbog aerodinamičke sile otpora što se razvija kretanjem posebno oblikovana profila (krilo, zakrilce, propeler, padobran) velikom brzinom kroza vazduh. Menjanjem položaja profila povećava se ili smanjuje otpor strujanju vazduha, a time i sila kočenja. Hidrodinamička kočnica deluje uz pomoć sile otpora što se, zbog unutarnjeg trenja (viskoznost) u tečnosti, razvija prilikom gibanja nekog uronjenog tela, na primer okretanja lopatica turbinskog rotora.Električna kočnica koči silom magnetnog polja koja pruža otpor gibanju pokretnog dela elektromotora. Takav se način kočenja najčešće primenjuje kod vozila pokretanih elektromotorom,koji se tokom kočenja pretvara u električni generator i koji kinetičku energiju gibanja vozila (na primer tramvaja) pretvara u električnu energiju.