Kategorije

Trap i kočnice za Automobil

GLAVNI KOČIONI II 205

GLAVNI KOČIONI II 205

2906 RSD

GLAVNI KOČIONI II 205 460199 77 01 204 609
GLAVNI KOČIONI II 205

 • 25 Apr 09:07
 • Trap i kočnice
 • Beograd
GLAVNI KOČIONI II 405

GLAVNI KOČIONI II 405

3045 RSD

GLAVNI KOČIONI II 405 460195
GLAVNI KOČIONI II 405

 • 25 Apr 09:07
 • Trap i kočnice
 • Beograd
GLAVNI KOČIONI PARTNER

GLAVNI KOČIONI PARTNER

4869 RSD

GLAVNI KOČIONI PARTNER Za odabrani artikal ne postoji napomena.
GLAVNI KOČIONI PARTNER

 • 25 Apr 09:07
 • Trap i kočnice
 • Beograd
GLAVNI KOCIONI PSA

GLAVNI KOCIONI PSA

5830 RSD

GLAVNI KOCIONI PSA 4601E2
GLAVNI KOCIONI PSA

 • 25 Apr 09:07
 • Trap i kočnice
 • Beograd
GLAVNI KOČIONI PSA

GLAVNI KOČIONI PSA

3852 RSD

GLAVNI KOČIONI PSA 4601L5 4601.L5
GLAVNI KOČIONI PSA

 • 25 Apr 09:07
 • Trap i kočnice
 • Beograd
GLAVNI KOČIONI PSA 206 XARA

GLAVNI KOČIONI PSA 206 XARA

3558 RSD

GLAVNI KOČIONI PSA 206 XARA 4601F9 4601J3
GLAVNI KOČIONI PSA 206 XARA

 • 25 Apr 09:07
 • Trap i kočnice
 • Beograd
GLAVNI KOČIONI PSA 307 308

GLAVNI KOČIONI PSA 307 308

7080 RSD

GLAVNI KOČIONI PSA 307 308 4601V0 202724 CIFAM 050724 METELI
GLAVNI KOČIONI PSA 307 308

 • 25 Apr 09:07
 • Trap i kočnice
 • Beograd
GLAVNI KOČIONI PSA 307 308

GLAVNI KOČIONI PSA 307 308

7256 RSD

GLAVNI KOČIONI PSA 307 308 4601V1 202725 1699
GLAVNI KOČIONI PSA 307 308

 • 25 Apr 09:07
 • Trap i kočnice
 • Beograd
GLAVNI KOČIONI PSA 307 C4

GLAVNI KOČIONI PSA 307 C4

6417 RSD

GLAVNI KOČIONI PSA 307 C4 202522 4601P6 4601R1 4601T2
GLAVNI KOČIONI PSA 307 C4

 • 25 Apr 09:07
 • Trap i kočnice
 • Beograd
GLAVNI KOČIONI PSA AX BX

GLAVNI KOČIONI PSA AX BX

3370 RSD

GLAVNI KOČIONI PSA AX BX 95659617 05-0206
GLAVNI KOČIONI PSA AX BX

 • 25 Apr 09:07
 • Trap i kočnice
 • Beograd
GLAVNI KOČIONI PSA BIPER NEMO

GLAVNI KOČIONI PSA BIPER NEMO

7517 RSD

GLAVNI KOČIONI PSA BIPER NEMO 4601V7 202730 CIFAM
GLAVNI KOČIONI PSA BIPER NEMO

 • 25 Apr 09:07
 • Trap i kočnice
 • Beograd
GLAVNI KOČIONI PSA JUMPY

GLAVNI KOČIONI PSA JUMPY

4992 RSD

GLAVNI KOČIONI PSA JUMPY 4601J9
GLAVNI KOČIONI PSA JUMPY

 • 25 Apr 09:07
 • Trap i kočnice
 • Beograd
GLAVNI KOCIONI PSA PARTNER

GLAVNI KOCIONI PSA PARTNER

3627 RSD

GLAVNI KOCIONI PSA PARTNER 4601K8
GLAVNI KOCIONI PSA PARTNER

 • 25 Apr 09:07
 • Trap i kočnice
 • Beograd
GLAVNI KOČIONI PSA PARTNER 08-

GLAVNI KOČIONI PSA PARTNER 08-

7343 RSD

GLAVNI KOČIONI PSA PARTNER 08- 4601V8 4601.V8
GLAVNI KOČIONI PSA PARTNER 08-

 • 25 Apr 09:07
 • Trap i kočnice
 • Beograd
GLAVNI KOČIONI PSA PARTNER TEP

GLAVNI KOČIONI PSA PARTNER TEP

7140 RSD

GLAVNI KOČIONI PSA PARTNER TEP 4601V9 4601.V9
GLAVNI KOČIONI PSA PARTNER TEP

 • 25 Apr 09:07
 • Trap i kočnice
 • Beograd
GLAVNI KOCIONI PSA XARA

GLAVNI KOCIONI PSA XARA

4306 RSD

GLAVNI KOCIONI PSA XARA 4601F6 050358 H2399301
GLAVNI KOCIONI PSA XARA

 • 25 Apr 09:07
 • Trap i kočnice
 • Beograd
GLAVNI KOČIONI RENO CLIO II

GLAVNI KOČIONI RENO CLIO II

4125 RSD

GLAVNI KOČIONI RENO CLIO II Za odabrani artikal ne postoji napomena.
GLAVNI KOČIONI RENO CLIO II

 • 25 Apr 09:07
 • Trap i kočnice
 • Beograd
GLAVNI KOČIONI RENO CLIO III

GLAVNI KOČIONI RENO CLIO III

5458 RSD

GLAVNI KOČIONI RENO CLIO III 7701208398 202452 CIFAM 050452 METELI
GLAVNI KOČIONI RENO CLIO III

 • 25 Apr 09:07
 • Trap i kočnice
 • Beograd
GLAVNI KOČIONI RENO CLIO III

GLAVNI KOČIONI RENO CLIO III

6716 RSD

GLAVNI KOČIONI RENO CLIO III 7701208402 202587 CIFAM 050587 METELI
GLAVNI KOČIONI RENO CLIO III

 • 25 Apr 09:07
 • Trap i kočnice
 • Beograd
GLAVNI KOČIONI RENO CLIO IV

GLAVNI KOČIONI RENO CLIO IV

7495 RSD

GLAVNI KOČIONI RENO CLIO IV 46 01 196 86R 460119686R CAPTUR CLIO IV 24 MM TRW
GLAVNI KOČIONI RENO CLIO IV

 • 25 Apr 09:07
 • Trap i kočnice
 • Beograd

Kočnice su uređaj za usporavanje ili zaustavljanje vozila, aviona, voza, njihovaog pokretnog dela i slično. Kočnice su takođe i naziv za jednostavan mehanizam kojim se sprečava pokretanje nekog uređaja ili njegovog dela iz osnovnog položaja u kojem miruje. Prema načinu na koji se ostvaruje sila kočenja, razlikuju se mehanička, aerodinamička, hidraulična i električna kočnica.Mehanička kočnica koči silom trenja koja se pojavljuje zbog pritiska nepomičnog dela (na primer ploče ili trake) s kočionom oblogom na deo koji se giba (bubanj, disk, osovina), pri čemu se kinetička energija gibanja pretvara u toplinu. Kočione obloge najčešće su od keramike, metala ili drugog materijala s velikim koeficijentom trenja te velikom otpornošću na visoke temperature i trošenje ili habanje (prije azbesta) . Aerodinamička kočnica koči zbog aerodinamičke sile otpora što se razvija kretanjem posebno oblikovana profila (krilo, zakrilce, propeler, padobran) velikom brzinom kroza vazduh. Menjanjem položaja profila povećava se ili smanjuje otpor strujanju vazduha, a time i sila kočenja. Hidrodinamička kočnica deluje uz pomoć sile otpora što se, zbog unutarnjeg trenja (viskoznost) u tečnosti, razvija prilikom gibanja nekog uronjenog tela, na primer okretanja lopatica turbinskog rotora.Električna kočnica koči silom magnetnog polja koja pruža otpor gibanju pokretnog dela elektromotora. Takav se način kočenja najčešće primenjuje kod vozila pokretanih elektromotorom,koji se tokom kočenja pretvara u električni generator i koji kinetičku energiju gibanja vozila (na primer tramvaja) pretvara u električnu energiju.