Kategorije

Menjači za Automobil

Zaptivka, EGR-ventil (ventil za recirkulaciju izduv.gasova) WILMINK GROUP WG1449040 - TOYOTA RAV 4

Zaptivka, EGR-ventil (ventil za recirkulaciju izduv.gasova) WILMINK GROUP WG1449040 - TOYOTA RAV 4

Dogovor

Specifikacija 1
Kodna oznaka motora 2AD-FTV
Debljina [mm] 0,4 mm
Duzina [mm] 70 mm
Sirina [mm] 68,5 mm

 • 21 Mar 2020 23:58
 • Menjači
 • Beograd
Zaptivka, EGR-ventil (ventil za recirkulaciju izduv.gasova) AJUSA 01176300 - TOYOTA RAV 4

Zaptivka, EGR-ventil (ventil za recirkulaciju izduv.gasova) AJUSA 01176300 - TOYOTA RAV 4

Dogovor

Godina proizvodnje do 200812
Specifikacija 9
Kodna oznaka motora 2AD-FHV
Debljina [mm] 0,35 mm
Sirina [mm] 40 mm
Duzina [mm] 81 mm

 • 21 Mar 2020 23:58
 • Menjači
 • Beograd
Zaptivka, EGR-ventil (ventil za recirkulaciju izduv.gasova) AJUSA 01176400 - TOYOTA RAV 4

Zaptivka, EGR-ventil (ventil za recirkulaciju izduv.gasova) AJUSA 01176400 - TOYOTA RAV 4

Dogovor

Specifikacija 7
Kodna oznaka motora 2AD-FHV
Debljina [mm] 0,5 mm
Sirina [mm] 42 mm
Duzina [mm] 78 mm

 • 21 Mar 2020 23:58
 • Menjači
 • Beograd
Zaptivka, EGR-ventil (ventil za recirkulaciju izduv.gasova) AJUSA 01176500 - TOYOTA RAV 4

Zaptivka, EGR-ventil (ventil za recirkulaciju izduv.gasova) AJUSA 01176500 - TOYOTA RAV 4

Dogovor

Specifikacija 8
Godina proizvodnje do 200812
Kodna oznaka motora 2AD-FHV
Debljina [mm] 0,35 mm
Sirina [mm] 69,5 mm
Duzina [mm] 70,5 mm

 • 21 Mar 2020 23:58
 • Menjači
 • Beograd
Zaptivka, EGR-ventil (ventil za recirkulaciju izduv.gasova) AJUSA 01176700 - TOYOTA RAV 4

Zaptivka, EGR-ventil (ventil za recirkulaciju izduv.gasova) AJUSA 01176700 - TOYOTA RAV 4

Dogovor

Specifikacija 6
Kodna oznaka motora 2AD-FHV
Debljina [mm] 0,35 mm
Sirina [mm] 40 mm
Duzina [mm] 74 mm

 • 21 Mar 2020 23:58
 • Menjači
 • Beograd
Zaptivka, EGR-ventil (ventil za recirkulaciju izduv.gasova) AJUSA 01178900 - TOYOTA RAV 4

Zaptivka, EGR-ventil (ventil za recirkulaciju izduv.gasova) AJUSA 01178900 - TOYOTA RAV 4

Dogovor

Kodna oznaka motora 2AD-FTV
Godina proizvodnje od 200812
Specifikacija 5
Debljina [mm] 0,4 mm
Sirina [mm] 62 mm
Duzina [mm] 69 mm

 • 21 Mar 2020 23:58
 • Menjači
 • Beograd
Zaptivka, EGR-ventil (ventil za recirkulaciju izduv.gasova) AJUSA 01236900 - TOYOTA RAV 4

Zaptivka, EGR-ventil (ventil za recirkulaciju izduv.gasova) AJUSA 01236900 - TOYOTA RAV 4

Dogovor

Kodna oznaka motora 2AD-FTV
Specifikacija 4
Debljina [mm] 0,35 mm
Sirina [mm] 40 mm
Duzina [mm] 67 mm

 • 21 Mar 2020 23:58
 • Menjači
 • Beograd
Zaptivka, EGR-ventil (ventil za recirkulaciju izduv.gasova) AJUSA 01297700 - TOYOTA RAV 4

Zaptivka, EGR-ventil (ventil za recirkulaciju izduv.gasova) AJUSA 01297700 - TOYOTA RAV 4

Dogovor

Kodna oznaka motora 2AD-FTV
Godina proizvodnje od 200812
Specifikacija 3
Debljina [mm] 0,35 mm
Sirina [mm] 69 mm
Duzina [mm] 75 mm

 • 21 Mar 2020 23:58
 • Menjači
 • Beograd
Zaptivka, EGR-ventil (ventil za recirkulaciju izduv.gasova) AJUSA 01297800 - TOYOTA RAV 4

Zaptivka, EGR-ventil (ventil za recirkulaciju izduv.gasova) AJUSA 01297800 - TOYOTA RAV 4

Dogovor

Kodna oznaka motora 2AD-FTV
Godina proizvodnje od 200812
Debljina [mm] 0,35 mm
Sirina [mm] 63 mm
Duzina [mm] 72 mm

 • 21 Mar 2020 23:58
 • Menjači
 • Beograd
Zaptivka, EGR-ventil (ventil za recirkulaciju izduv.gasova) AJUSA 01297900 - TOYOTA RAV 4

Zaptivka, EGR-ventil (ventil za recirkulaciju izduv.gasova) AJUSA 01297900 - TOYOTA RAV 4

Dogovor

Specifikacija 1
Kodna oznaka motora 2AD-FTV
Debljina [mm] 0,4 mm
Sirina [mm] 68,5 mm
Duzina [mm] 70 mm

 • 21 Mar 2020 23:58
 • Menjači
 • Beograd
Zaptivka, EGR-ventil (ventil za recirkulaciju izduv.gasova) WILMINK GROUP WG1448612 - TOYOTA RAV 4

Zaptivka, EGR-ventil (ventil za recirkulaciju izduv.gasova) WILMINK GROUP WG1448612 - TOYOTA RAV 4

Dogovor

Godina proizvodnje do 200812
Specifikacija 9
Kodna oznaka motora 2AD-FHV
Debljina [mm] 0,35 mm
Duzina [mm] 81 mm
Sirina [mm] 40 mm

 • 21 Mar 2020 23:58
 • Menjači
 • Beograd
Zaptivka, EGR-ventil (ventil za recirkulaciju izduv.gasova) WILMINK GROUP WG1448613 - TOYOTA RAV 4

Zaptivka, EGR-ventil (ventil za recirkulaciju izduv.gasova) WILMINK GROUP WG1448613 - TOYOTA RAV 4

Dogovor

Specifikacija 7
Kodna oznaka motora 2AD-FHV
Debljina [mm] 0,5 mm
Duzina [mm] 78 mm
Sirina [mm] 42 mm

 • 21 Mar 2020 23:58
 • Menjači
 • Beograd
Zaptivka, EGR-ventil (ventil za recirkulaciju izduv.gasova) WILMINK GROUP WG1448614 - TOYOTA RAV 4

Zaptivka, EGR-ventil (ventil za recirkulaciju izduv.gasova) WILMINK GROUP WG1448614 - TOYOTA RAV 4

Dogovor

Specifikacija 8
Godina proizvodnje do 200812
Kodna oznaka motora 2AD-FHV
Debljina [mm] 0,35 mm
Duzina [mm] 70,5 mm
Sirina [mm] 69,5 mm

 • 21 Mar 2020 23:58
 • Menjači
 • Beograd
Zaptivka, EGR-ventil (ventil za recirkulaciju izduv.gasova) WILMINK GROUP WG1448616 - TOYOTA RAV 4

Zaptivka, EGR-ventil (ventil za recirkulaciju izduv.gasova) WILMINK GROUP WG1448616 - TOYOTA RAV 4

Dogovor

Specifikacija 6
Kodna oznaka motora 2AD-FHV
Debljina [mm] 0,35 mm
Duzina [mm] 74 mm
Sirina [mm] 40 mm

 • 21 Mar 2020 23:58
 • Menjači
 • Beograd
Zaptivka, EGR-ventil (ventil za recirkulaciju izduv.gasova) WILMINK GROUP WG1448623 - TOYOTA RAV 4

Zaptivka, EGR-ventil (ventil za recirkulaciju izduv.gasova) WILMINK GROUP WG1448623 - TOYOTA RAV 4

Dogovor

Kodna oznaka motora 2AD-FTV
Godina proizvodnje od 200812
Specifikacija 5
Debljina [mm] 0,4 mm
Duzina [mm] 69 mm
Sirina [mm] 62 mm

 • 21 Mar 2020 23:58
 • Menjači
 • Beograd
Zaptivka, EGR-ventil (ventil za recirkulaciju izduv.gasova) WILMINK GROUP WG1448905 - TOYOTA RAV 4

Zaptivka, EGR-ventil (ventil za recirkulaciju izduv.gasova) WILMINK GROUP WG1448905 - TOYOTA RAV 4

Dogovor

Kodna oznaka motora 2AD-FTV
Specifikacija 4
Debljina [mm] 0,35 mm
Duzina [mm] 67 mm
Sirina [mm] 40 mm

 • 21 Mar 2020 23:58
 • Menjači
 • Beograd
Zaptivka, EGR-ventil (ventil za recirkulaciju izduv.gasova) WILMINK GROUP WG1449038 - TOYOTA RAV 4

Zaptivka, EGR-ventil (ventil za recirkulaciju izduv.gasova) WILMINK GROUP WG1449038 - TOYOTA RAV 4

Dogovor

Kodna oznaka motora 2AD-FTV
Godina proizvodnje od 200812
Specifikacija 3
Debljina [mm] 0,35 mm
Duzina [mm] 75 mm
Sirina [mm] 69 mm

 • 21 Mar 2020 23:58
 • Menjači
 • Beograd
Zaptivka, EGR-ventil (ventil za recirkulaciju izduv.gasova) WILMINK GROUP WG1449039 - TOYOTA RAV 4

Zaptivka, EGR-ventil (ventil za recirkulaciju izduv.gasova) WILMINK GROUP WG1449039 - TOYOTA RAV 4

Dogovor

Kodna oznaka motora 2AD-FTV
Godina proizvodnje od 200812
Debljina [mm] 0,35 mm
Duzina [mm] 72 mm
Sirina [mm] 63 mm

 • 21 Mar 2020 23:58
 • Menjači
 • Beograd
Zaptivka, EGR-ventil (ventil za recirkulaciju izduv.gasova) WILMINK GROUP WG1449040 - TOYOTA RAV 4

Zaptivka, EGR-ventil (ventil za recirkulaciju izduv.gasova) WILMINK GROUP WG1449040 - TOYOTA RAV 4

Dogovor

Specifikacija 1
Kodna oznaka motora 2AD-FTV
Debljina [mm] 0,4 mm
Duzina [mm] 70 mm
Sirina [mm] 68,5 mm

 • 21 Mar 2020 23:58
 • Menjači
 • Beograd
Sistem upravljanja HERTH+BUSS JAKOPARTS N03465-HA - TOYOTA RAV 4

Sistem upravljanja HERTH+BUSS JAKOPARTS N03465-HA - TOYOTA RAV 4

Dogovor

Strana ugradnje Zadnja osovina

 • 21 Mar 2020 23:58
 • Menjači
 • Beograd

Menjač ili menjački prenosnik je element sistema za prenos snage motornih vozila, kojim se vrši prilagođavanje parametara snage (obrtnog momenta i ugaone brzine — broja obrtaja motora) trenutnim uslovima kretanja vozila, tj. uslovima puta. Menjači se dele na menjače sa: nepokretnim osama vratila (manuelni, tj. ručni menjači) i one sa pokretnim osama vratila (obično su to automatski menjači). Postoje još i poluautomatski menjači koji se izvode kao menjači sa nepokretnim osama vratila, ali u kombinaciji sa višelamelastom spojnicom (DSG menjač). Menjači sa nepokretnim osama vratila se, u zavisnosti od koncepcije gradnje vozila, dele na: menjače sa dva vratila koja imaju poprečno postavljen motor u odnosu na uzdužnu osu vozila i imaju pogon na prednje točkove i tri vratila koji ugrađuju na vozila koja imaju motor postavljen u osi vozila i mogu imati prednji ili zadnji pogon, a ponekad i pogon na svim točkovima (4x4).