Kategorije

Izduvni sistem za Automobil

 DIZNA FAP FILTERA

DIZNA FAP FILTERA

Dogovor

Za odabrani artikal ne postoji napomena.

 • 13 Feb 23:39
 • Izduvni sistem
 • Beograd
 AUSPUH CEV

AUSPUH CEV

Dogovor

563504 IMASAF

 • 13 Feb 23:39
 • Izduvni sistem
 • Beograd
 AUSPUH CEV 206

AUSPUH CEV 206

Dogovor

1705ZV

 • 13 Feb 23:39
 • Izduvni sistem
 • Beograd
 AUSPUH CEV 206

AUSPUH CEV 206

Dogovor

Za odabrani artikal ne postoji napomena.

 • 13 Feb 23:39
 • Izduvni sistem
 • Beograd
 AUSPUH CEV 206

AUSPUH CEV 206

Dogovor

1717AR

 • 13 Feb 23:39
 • Izduvni sistem
 • Beograd
 AUSPUH CEV 307

AUSPUH CEV 307

Dogovor

Za odabrani artikal ne postoji napomena.

 • 13 Feb 23:39
 • Izduvni sistem
 • Beograd
 AUSPUH CEV DIANA

AUSPUH CEV DIANA

Dogovor

Za odabrani artikal ne postoji napomena.

 • 13 Feb 23:39
 • Izduvni sistem
 • Beograd
 AUSPUH CEV PREDNJA 306ST

AUSPUH CEV PREDNJA 306ST

Dogovor

Za odabrani artikal ne postoji napomena.

 • 13 Feb 23:39
 • Izduvni sistem
 • Beograd
 AUSPUH CEV PREDNJA 405D 1.9D

AUSPUH CEV PREDNJA 405D 1.9D

Dogovor

Za odabrani artikal ne postoji napomena.

 • 13 Feb 23:39
 • Izduvni sistem
 • Beograd
 AUSPUH CEV PSA 205 GTI IZDUVNA

AUSPUH CEV PSA 205 GTI IZDUVNA

Dogovor

1703.44 170344

 • 13 Feb 23:39
 • Izduvni sistem
 • Beograd
 AUSPUH CEV SREDNJA 206

AUSPUH CEV SREDNJA 206

Dogovor

Za odabrani artikal ne postoji napomena.

 • 13 Feb 23:39
 • Izduvni sistem
 • Beograd
 AUSPUH CEV SREDNJA 307

AUSPUH CEV SREDNJA 307

Dogovor

Za odabrani artikal ne postoji napomena.

 • 13 Feb 23:39
 • Izduvni sistem
 • Beograd
 AUSPUH LONAC

AUSPUH LONAC

Dogovor

Za odabrani artikal ne postoji napomena.

 • 13 Feb 23:39
 • Izduvni sistem
 • Beograd
 AUSPUH LONAC 206 1.4 HDI

AUSPUH LONAC 206 1.4 HDI

Dogovor

1726NY 1726Y2 1730HJ

 • 13 Feb 23:39
 • Izduvni sistem
 • Beograd
 AUSPUH LONAC 206 TU 1.1 1.4

AUSPUH LONAC 206 TU 1.1 1.4

Dogovor

Za odabrani artikal ne postoji napomena.

 • 13 Feb 23:39
 • Izduvni sistem
 • Beograd
 AUSPUH LONAC SRED. 106 1.1 1.4

AUSPUH LONAC SRED. 106 1.1 1.4

Dogovor

171768

 • 13 Feb 23:39
 • Izduvni sistem
 • Beograd
 AUSPUH LONAC SRED. 406 1.8

AUSPUH LONAC SRED. 406 1.8

Dogovor

171758 171784

 • 13 Feb 23:39
 • Izduvni sistem
 • Beograd
 AUSPUH LONAC SRED. 607 2.0 2.2

AUSPUH LONAC SRED. 607 2.0 2.2

Dogovor

Za odabrani artikal ne postoji napomena.

 • 13 Feb 23:39
 • Izduvni sistem
 • Beograd
 AUSPUH LONAC SRED.206 1.6

AUSPUH LONAC SRED.206 1.6

Dogovor

Za odabrani artikal ne postoji napomena.

 • 13 Feb 23:39
 • Izduvni sistem
 • Beograd
 AUSPUH LONAC SREDNJI

AUSPUH LONAC SREDNJI

Dogovor

Za odabrani artikal ne postoji napomena.

 • 13 Feb 23:39
 • Izduvni sistem
 • Beograd

Izduvni sistem motornog vozila ili kolokvijalno auspuh (iskvareno нем. Auspuff) ima ulogu odvođenja otrovnih gasova koji nastaju prilikom sagorevanja goriva u motoru sa unutrašnjim sagorevanjem, njihovog hlađenja i prigušivanja buke motora. [1] Najčešće se se sastoji od izduvne grane, izduvne cevi i jednog ili dva izduvna lonca, a kod modernijih vozila može imati još i katalitički konvertor. „Ve“ motori, pogotovo oni sa većim brojem cilindara, mogu imati dve izduvne grane i dvostruki izduvni sistem. Nakon sagorevanja goriva u motoru, stvara se smeša gasova koja se sastoji uglavnom od ugljovodonika (nesagorelo gorivo), ugljen-monoksida, ugljen-dioksida, oksida azota, fosfora, tragova teških metala kao što su olovo ili molibden i drugih materija. Sve ove materije su u gasovitom stanju, pod visokim pritiskom i visoke temperature. Izduvni gasovi ulaze direktno u izduvnu granu, koja ih iz više cilindara sprovodi u jednu izduvnu cev. Izduvna grana se iz razumljivih razloga mora praviti od materijala koji je sposoban da izdrži visok pritisak i temperaturu. Zato je kod automobila najčešće izrađena od livenog gvožđa, čelika ili otpornih legura, a u novije vreme i od posebnih plastičnih masa. Kod novijih automobila, odmah nakon izlaska iz motora, gasovi sagorevanja ulaze u katalitički konvertor. Katalitički konvertor je komora sa velikim brojem mrežica izrađenih pomoću keramičkih kalupa, prevučenih raznim metalima kao što su platina, paladijum, rodijum i zlato koji služe kao katalizatori u procesu sagorevanja. Za izradu se koristi keramika, jer je njena specifična površina veoma velika, a površina unutrašnjosti katalitičkog konvertora se može uporediti sa veličinom aerodromske piste. Katalitički konvertor deluje tako što vrši katalitičko sagorevanje prestalih ugljovodonika, a okside azota redukuje na elementarni azot. Nakon katalizatora, izduvni gasovi prolaze kroz izduvni lonac u kome se hlade i ispuštaju u atmosferu.