Kategorije

Izduvni sistem za Automobil

AUSPUH LONAC SREDNJI

AUSPUH LONAC SREDNJI

Dogovor

AUSPUH LONAC SREDNJI Za odabrani artikal ne postoji napomena.
AUSPUH LONAC SREDNJI

 • 25 Apr 2021 09:07
 • Izduvni sistem
 • Beograd
AUSPUH LONAC SREDNJI 406 2.0

AUSPUH LONAC SREDNJI 406 2.0

6903 RSD

AUSPUH LONAC SREDNJI 406 2.0 171784
AUSPUH LONAC SREDNJI 406 2.0

 • 25 Apr 2021 09:07
 • Izduvni sistem
 • Beograd
AUSPUH LONAC SREDNJI 605 2.1TD

AUSPUH LONAC SREDNJI 605 2.1TD

14576 RSD

AUSPUH LONAC SREDNJI 605 2.1TD 172887
AUSPUH LONAC SREDNJI 605 2.1TD

 • 25 Apr 2021 09:07
 • Izduvni sistem
 • Beograd
AUSPUH LONAC ZAD CLIO III

AUSPUH LONAC ZAD CLIO III

7084 RSD

AUSPUH LONAC ZAD CLIO III 8200385656 8660002172
AUSPUH LONAC ZAD CLIO III

 • 25 Apr 2021 09:07
 • Izduvni sistem
 • Beograd
AUSPUH LONAC ZAD.PARTNER HDI

AUSPUH LONAC ZAD.PARTNER HDI

5459 RSD

AUSPUH LONAC ZAD.PARTNER HDI 1726GN 1726L6
AUSPUH LONAC ZAD.PARTNER HDI

 • 25 Apr 2021 09:07
 • Izduvni sistem
 • Beograd
AUSPUH LONAC ZADNJI

AUSPUH LONAC ZADNJI

16320 RSD

AUSPUH LONAC ZADNJI Za odabrani artikal ne postoji napomena.
AUSPUH LONAC ZADNJI

 • 25 Apr 2021 09:07
 • Izduvni sistem
 • Beograd
AUSPUH LONAC ZADNJI

AUSPUH LONAC ZADNJI

4250 RSD

AUSPUH LONAC ZADNJI 1726HY
AUSPUH LONAC ZADNJI

 • 25 Apr 2021 09:07
 • Izduvni sistem
 • Beograd
AUSPUH LONAC ZADNJI 106

AUSPUH LONAC ZADNJI 106

2709 RSD

AUSPUH LONAC ZADNJI 106 1730J3
AUSPUH LONAC ZADNJI 106

 • 25 Apr 2021 09:07
 • Izduvni sistem
 • Beograd
AUSPUH LONAC ZADNJI 107

AUSPUH LONAC ZADNJI 107

4800 RSD

AUSPUH LONAC ZADNJI 107 Za odabrani artikal ne postoji napomena.
AUSPUH LONAC ZADNJI 107

 • 25 Apr 2021 09:07
 • Izduvni sistem
 • Beograd
AUSPUH LONAC ZADNJI 2.0 307HDI

AUSPUH LONAC ZADNJI 2.0 307HDI

6117 RSD

AUSPUH LONAC ZADNJI 2.0 307HDI 9805296480 1726WT
AUSPUH LONAC ZADNJI 2.0 307HDI

 • 25 Apr 2021 09:07
 • Izduvni sistem
 • Beograd
AUSPUH LONAC ZADNJI 205GTI

AUSPUH LONAC ZADNJI 205GTI

4709 RSD

AUSPUH LONAC ZADNJI 205GTI 172594
AUSPUH LONAC ZADNJI 205GTI

 • 25 Apr 2021 09:07
 • Izduvni sistem
 • Beograd
AUSPUH LONAC ZADNJI 206

AUSPUH LONAC ZADNJI 206

4559 RSD

AUSPUH LONAC ZADNJI 206 1730EC 173020 1730GN
AUSPUH LONAC ZADNJI 206

 • 25 Apr 2021 09:07
 • Izduvni sistem
 • Beograd
AUSPUH LONAC ZADNJI 206

AUSPUH LONAC ZADNJI 206

5250 RSD

AUSPUH LONAC ZADNJI 206 1730GP 1726GY 1726EE
AUSPUH LONAC ZADNJI 206

 • 25 Apr 2021 09:07
 • Izduvni sistem
 • Beograd
AUSPUH LONAC ZADNJI 206

AUSPUH LONAC ZADNJI 206

6000 RSD

AUSPUH LONAC ZADNJI 206 1726NY 1726Y2 1730HJ
AUSPUH LONAC ZADNJI 206

 • 25 Apr 2021 09:07
 • Izduvni sistem
 • Beograd
AUSPUH LONAC ZADNJI 206 1.1

AUSPUH LONAC ZADNJI 206 1.1

4992 RSD

AUSPUH LONAC ZADNJI 206 1.1 1726G2 1726SF 1726TP 1726TQ 1726WX 1726X9 1726Y0
AUSPUH LONAC ZADNJI 206 1.1

 • 25 Apr 2021 09:07
 • Izduvni sistem
 • Beograd
AUSPUH LONAC ZADNJI 206 DW8

AUSPUH LONAC ZADNJI 206 DW8

5417 RSD

AUSPUH LONAC ZADNJI 206 DW8 1726Y2 1730HJ
AUSPUH LONAC ZADNJI 206 DW8

 • 25 Apr 2021 09:07
 • Izduvni sistem
 • Beograd
AUSPUH LONAC ZADNJI 306 2.0

AUSPUH LONAC ZADNJI 306 2.0

10116 RSD

AUSPUH LONAC ZADNJI 306 2.0 1726W1
AUSPUH LONAC ZADNJI 306 2.0

 • 25 Apr 2021 09:07
 • Izduvni sistem
 • Beograd
AUSPUH LONAC ZADNJI 307

AUSPUH LONAC ZADNJI 307

7396 RSD

AUSPUH LONAC ZADNJI 307 Za odabrani artikal ne postoji napomena.
AUSPUH LONAC ZADNJI 307

 • 25 Apr 2021 09:07
 • Izduvni sistem
 • Beograd
AUSPUH LONAC ZADNJI 307

AUSPUH LONAC ZADNJI 307

7559 RSD

AUSPUH LONAC ZADNJI 307 Za odabrani artikal ne postoji napomena.
AUSPUH LONAC ZADNJI 307

 • 25 Apr 2021 09:07
 • Izduvni sistem
 • Beograd
AUSPUH LONAC ZADNJI 307

AUSPUH LONAC ZADNJI 307

6184 RSD

AUSPUH LONAC ZADNJI 307 Za odabrani artikal ne postoji napomena.
AUSPUH LONAC ZADNJI 307

 • 25 Apr 2021 09:07
 • Izduvni sistem
 • Beograd

Izduvni sistem motornog vozila ili kolokvijalno auspuh (iskvareno нем. Auspuff) ima ulogu odvođenja otrovnih gasova koji nastaju prilikom sagorevanja goriva u motoru sa unutrašnjim sagorevanjem, njihovog hlađenja i prigušivanja buke motora. [1] Najčešće se se sastoji od izduvne grane, izduvne cevi i jednog ili dva izduvna lonca, a kod modernijih vozila može imati još i katalitički konvertor. „Ve“ motori, pogotovo oni sa većim brojem cilindara, mogu imati dve izduvne grane i dvostruki izduvni sistem. Nakon sagorevanja goriva u motoru, stvara se smeša gasova koja se sastoji uglavnom od ugljovodonika (nesagorelo gorivo), ugljen-monoksida, ugljen-dioksida, oksida azota, fosfora, tragova teških metala kao što su olovo ili molibden i drugih materija. Sve ove materije su u gasovitom stanju, pod visokim pritiskom i visoke temperature. Izduvni gasovi ulaze direktno u izduvnu granu, koja ih iz više cilindara sprovodi u jednu izduvnu cev. Izduvna grana se iz razumljivih razloga mora praviti od materijala koji je sposoban da izdrži visok pritisak i temperaturu. Zato je kod automobila najčešće izrađena od livenog gvožđa, čelika ili otpornih legura, a u novije vreme i od posebnih plastičnih masa. Kod novijih automobila, odmah nakon izlaska iz motora, gasovi sagorevanja ulaze u katalitički konvertor. Katalitički konvertor je komora sa velikim brojem mrežica izrađenih pomoću keramičkih kalupa, prevučenih raznim metalima kao što su platina, paladijum, rodijum i zlato koji služe kao katalizatori u procesu sagorevanja. Za izradu se koristi keramika, jer je njena specifična površina veoma velika, a površina unutrašnjosti katalitičkog konvertora se može uporediti sa veličinom aerodromske piste. Katalitički konvertor deluje tako što vrši katalitičko sagorevanje prestalih ugljovodonika, a okside azota redukuje na elementarni azot. Nakon katalizatora, izduvni gasovi prolaze kroz izduvni lonac u kome se hlade i ispuštaju u atmosferu.